U sklopu projekta „Pametnija glava, zelenija trava“ u Dječji vrtić Vrbovec stiglo je 350 bojanki kojima se na zabavan način našim najmlađim sugrađanima pokazuje kako čuvati okoliš i reciklirati otpad.

Podsjetimo, krajem 2018. godine na području Vrbovca i okolice započeo je projekt „Pametnija glava, zelenija trava“. Riječ je o zajedničkom projektu Grada Vrbovca, Općine Gradec i Općine Preseka s ciljem edukacije građana o održivom gospodarenju otpadom.

Središnji problem koji se želi riješiti je nedovoljno izgrađena svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, kao i velike količine otpada koji se odlaže na odlagališta, što je neposredna posljedica nedovoljne informiranosti.

Ciljne skupine koje su obuhvaćene projektom su svi građani, djeca, turisti, odgojno-obrazovne institucije te edukatori. Problem nedovoljno izgrađene svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom pokušat će se riješiti kroz aktivnosti koje su usmjerene na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje, ponovnu uporabu predmeta, obnovljive izvore energije te održivo korištenje prirodnih resursa.


Projekt „Pametnija glava, zelenija trava“ sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a uključuju niz edukativno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, kao što su podjela letaka, brošura, postavljanje plakata, specijalizirane radijske emisije, radionice za djecu, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša, obrazovni materijali za predškolsku i školsku djecu te izrada letaka za strane turiste.