O projektu

Projekt „Pametnija glava, zelenija trava” je izobrazno-informativni projekt o održivom gospodarenju otpadom koji zajedno provode Grad Vrbovec, Općina Gradec i Općina Preseka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 505.721,90 kn, a sufinancira ga Europska unija iz Kohezijskog fonda u vrijednosti od 429.863,61 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 7. svibnja do 7. siječnja 2020. godine. Specifični je cilj projekta smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta te izgradnja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom i osvještavanje o važnosti sprječavanje nastanka otpada, prednostima i potrebi odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, kućnog kompostiranja, ponovne uporaba predmeta radi očuvanja prirodnih resursa i postizanja kružnog gospodarstva.

Pametnija glava

zelenija trava

Grad Vrbovec, Općina Gradec i Općina Preseka zajedno su se ove godine prijavili na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te smo tako osigurali sredstva za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Projekt „Pametnija glava, zelenija trava“ sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a obuhvaća niz aktivnosti kojima ćemo vam pružiti informacije i savjete o tome kako spriječiti nastanak otpada, kako pravilno razvrstati komunalni otpad, što je to kućni kompost i kako kompostirati te kako ponovo upotrijebiti neki proizvod. Važno je znati i što su to obnovljivi izvori energije te kako sami možemo doprinijeti održivom korištenju prirodnih resursa.

Tako ćemo s vama sljedećih godinu dana dijeliti korisne savjete i to kroz informativne letke, brošure, informativne radijske emisije te radionice za naše najmlađe sugrađane, a prigodnim ćemo programom namijenjenim svima vama obilježiti Svjetski dan okoliša. Ovim putem zahvaljujem i tvrtki Komunalac Vrbovec te Razvojnoj agenciji Grada Vrbovca koji su prepoznali važnost ovog projekta i s kojima ćemo idućih godinu dana surađivati, sve s ciljem da živimo u lijepom i čistom okruženju te ga takvo ostavimo budućim generacijama u nasljeđe.

Denis Kralj, gradonačelnik Grada Vrbovca
Ljubica Ambrušec, načelnica Općine Gradec
Nikola Kožar, načelnik Općine Preseka

ČUVAJMO PRIRODNE RESURSE!