Plakati

BrošurePublikacije
13. svibnja 2020.

Pametnija glava, zelenija trava – Brošure

Brošura - Odvojimo svoj otpad Brošura - Spriječimo nastanak otpada Brošura - Ponovna uporaba predmeta…
Read More
LetciPublikacije
13. svibnja 2020.

Pametnija glava, zelenija trava – Letci

Letak - Odvojimo svoj otpad Letak - Spriječimo nastanak otpada Letak - Ponovna uporaba predmeta…
Read More
PlakatiPublikacije
13. svibnja 2020.

Pametnija glava, zelenija trava – plakati

Plakat - Odvojimo svoj otpad Plakat - Spriječimo nastanak otpada Plakat - Ponovna uporaba predmeta…
Read More